با سلام

براي اينكار از اسپري رنگ استفاده كنيد . كشنده بادوام و اثري طولاني دارد .