لطفا سم یا دارویی که از آن بتوان در منزل برای از بین بردن کک استفاده کرد و در دسترس نیز باشد معرفی کنید. متشکرم